PreviousNext PreviousNext

دستورالعمل تعمیر و نگهداری

مقدمه :

رشد روزافزون تکنولوژی و بکارگیری هر چه مفیدتر ماشین‌آلات تولیدی مدیران صنایع را ملزم به استفاده از سیستمهای نوین جهت بهبودی بهره‌وری از ماشین‌آلات نموده است. رقابت فشرده همراه با تکنولوژی پیشرفته و رو به رشد کنونی، تغییرات زیادی را در الگو و دورنمای صنعت پدید آورده است. در همین راستا، روشها، فرآیندها و سیستمهای جدید ابداع و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. موفقیت و پیشرفت هر سازمان و تشکیلاتی به ویژه کارخانجات صنعتی، مستلزم داشتن روشهای مؤثر برنامه‌ریزی و کنترل اجرای دقیق و منظم آنها در کلیه مراحل می‌باشد. با توجه به این اصل که تولید باید با مؤثرترین و اقتصادی‌ترین روش صورت گیرد، به روز توقفات اضطراری و همچنین خرابی در ماشین‌آلات عامل مهمی در عدم دسترسی به بهره‌وری مورد نظر و از پیش تعیین شده خواهد بود.

 

در فرآیند تولید، ماشین‌آلات همواره در حال فرسوده شدن هستند، بنابراین سیستم نگهداری و تعمیرات، یکی از مهمترین مسائل کارخانجات صنعتی می‌باشد.

 

لغت Maintenance که مترادف آن در زبان فارسی «نگهداری و تعمیرات» می‌باشد، شامل کلیه عملیاتی است که برای سالم و مرتب نگه داشتن وسایل کار چه ماشین و چه غیر ماشین در نظر گرفته شده است. در صنایع، عملیاتی از قبیل بازدید مرتب وسایل، روغنکاری منظم، رفع عیوب و نواقص کوچک که احتمالاً حین کار دیده می‌شود و یا تعمیر و اصلاح ماشین در فواصل معین و در نهایت کلیه اموری که باعث برقرار داشتن وضعیت صحیح کار می‌شود Maintenance نامیده می‌شود.

 

هدف از ایجاد یک سیستم صحیح نگهداری و تعمیرات عبارتست از:

 

1ـ جلوگیری از توسعه و افزایش عیوب

 

2ـ برطرف کردن معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی و یا اضطراری

 

3ـ کاهش توقفها و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه در فرآیند تولید

 

4ـ کاهش تعمیرات کلی و تکراری

 

5ـ افزایش طول عمر ماشین‌آلات و صرفه‌جویی در خرید ماشین‌آلات جدید

 

6ـ افزایش راندمان تولیدی ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تولید

 

7ـ امکان پیش‌بینی قطعات یدکی مورد نیاز

aph#r3

گالری تصاویر